Latin Vocabulary for Horace 1.8

December 30, 2010

VIII.
Lydia, dic, per omnis
Te deos oro, Sybarin cur properes amando
Perdere; cur apricum
Oderit campum, patiens pulveris atque solis?
Cur neque militaris 5
Inter aequalis equitat, Gallica nec lupatis
Temperat ora frenis?
Cur timet flavum Tiberim tangere? Cur olivum
Sanquine viperino
Cautius vitat, neque iam livida gestat armis 10
Bracchia, saepe disco,
Saepe trans finem iaculo nobilis expedito?
Quid latet, ut marinae
Filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae
Funera,ne virilis 15
Cultus in caedem et Lycias proriperetcatervas?

_____________________________________________________
Oro, -are, -avi, -atus, to plead or beg
Propero, -are, -avi, -atus, hasten, be quick
Perdo, perdere, perdidi, perditus, to destroy, ruin
Apricus, -a,-um, sunny
Odi, odisse, osurus, to hate
Pulvus, pulveris, n., dust
Sol, solis, m. sun
Militaris, militare, of a soldier, of war, military, warlike
Aequalis, aequale, equal, like
Equito, -are, -avi, -atus, to ride
Lupatus, -a, -um, bridle with sharp teeth
Tempero, -are, -avi, -atus, to restrain
Os, oris, n. mouth, translate Gallica . . . ora as the mouths of Gallic steeds S&L
Timeo, timere, timui, to fear
Flavus, -a, -um, golden, yellow
Sanguis, sanguinis, m., blood
Viperinus, -a, -um, of a viper
Vito, vitare, vitavi, -atus, avoid
Lividus, -a, -um, bruised
Gesto, -are, -avi, -atus, bear
Arma, -orum, n. weapons
Bracchium, i, n., the arm
Discus, disci, m., discus
Finis, finis, m., boundary, limit
Iaculum, -i, n., javelin
Expedio, expedire, expedivi, expeditus, to let fly
Translate disco . . . expedito as having won fame by throwing the discus, often by throwing the javeline clear beyond the mark S&L

Advertisements

Horace Odes I.5

December 15, 2010

Gracilis, gracile, thin, slight
Perfundo, perfundere, perfudi, perfusus , to pour over, wet, drench
Liquidus, liquida, liquidum, flowing, liquid
Odor, odoris, m.,scent, smell
Urgeo, urgere, ursi, —-, to impel, urge
Antrum, antri, n., cave, hollow
Religo, religare, religavi, religatus, to bind back, fasten up
Coma, comae, f., hair
Simplex, simplicis, simple, plain
Munditia, munditiae, f., elegance, fineness
Fides, fidei, f., honesty, good faith
Asper, aspera, asperum, without hope, adverse
Emiror , emirari, —–, ——, to wonder at, stand aghast at
Insolens, insolentis, unaccustomed
Intento, intentare, intentavi, intentatus, to stretch threateningly
Niteo, nitere, nitui, to shine

Horace Odes I.7

December 15, 2010

Gracilis, gracile, thin, slight

Perfundo, perfundere, perfudi, perfusus , to pour over, wet, drench

Liquidus, liquida, liquidum, flowing, liquid

Odor, odoris, m.,scent, smell

Urgeo, urgere, ursi,  —-, to impel, urge

Antrum, antri, n., cave, hollow

Religo, religare, religavi, religatus, to bind back, fasten up

Coma,  comae, f., hair

Simplex, simplicis, simple, plain

Munditia, munditiae, f., elegance, fineness

Fides, fidei, f.,            honesty, good faith

Asper,  aspera, asperum, without hope, adverse

Emiror , emirari, —–, ——,  to wonder at, stand aghast at

Insolens, insolentis, unaccustomed

Intento, intentare, intentavi, intentatus, to stretch threateningly

Niteo, nitere, nitui, to shine

Horace Odes 1.7 :Latin Vocabulary

August 30, 2010

Bimaris, -e, between two seas; isthmus

Insignis, insigne, distinguished

Intactus, -a, -um, untouched, virgin

Pallas, -adis, f. ,of Athena

Decerpo, -ere, -psi, -ptus, to pluck away

Frons, frontis, f., brow

Aptus, -a,-um, fitted, bound

Patiens, -entis, enduring, suffering

Percutio, -ere, -cusi, -cussus, to strike, pierce

Opimus, -a,-um, rich, fertile

Resono, -are, -avi, —–, resounding, ringing

Praeceps, -cipitis, steep

Lucus,-i, m., grove

Udus, -a,-um, moist, damp

Pomarius, -a, -um, fruit trees; as subst. orchard

Rivus, rivi, m., small stream

Detergeo, detergere, to wipe away

Nubila, nubilorum, n. clouds, rain clouds

Nubilus, -a,-um. Cloudy, overcast

Parturio, -ire, -ivi, —–, to be big or pregnant with

Imber, imbris, m., heavy rain

Tristitia, -ae, f. sadness

Mollis, molle, flexible, soft

Merum, -i, n., unmixed wine

Fulgens, fulgentis, bright, shining, dazzling

Fugio, fugire, fugi, —–, to flee

Udus, -a,-um, wet, moist

Tempus, temporis, n. time but here the temples (of the head)

Populeus,-a,-um, of poplars

Fero, ferre, tuli, latus, to bring, fertur, it is related

Vinco, vincire, vinxi, victus, to bind

Corona, -ae, f. garland, wreath

Adfatus, adressed

Eo, ire, ivi or ii, iturus, to go

Auspex, auspicis, m. founder

Promitto, promittere, promise, promissus, to promise, assure beforehand

Ambiguus, -a,-um, uncertain, but translate as ‘another.’

Peior, peius, comparative of malus, -a,-um, translate “worse”
pello, pellere, pepuli, pulsus, to drive away

Igens, ingentis, huge

Aequor, aequoris, n. sea

Horace Odes 1.3

June 2, 2010

Sic te diva potens Cypri,

   Sic fratres Helenae, lucida sidera,

Ventorumque regat pater,

   Obstrictis aliis praeter Iapyga,

Navis, quae tibi creditum                                   5

   Debes Vergilium finibus Atticis,

Reddas incolumen precor

   Et serves animae dimidium meae.

_____________________________________________________

Sic, adv., thus

Diva, goddess

Potens, potentis, powerful

Cypri, “of Cyprus”

Frater, fratris, m., brother

Helena, -ae, f., Helen

Lucidus, -a, -um, bright, shining

Ventus, venti, m. wind

Rego, regere, rexi, rectus, to rule

Pater, patris, m., father

Obstringo, obstringere, obstrinxi, obstrictus, to confine, shut in

Alius, -a, -ud, another

Praeter, prep.with acc., by, past, beyond

Navis, navis, f., ship

Credo, credere, credidi, creditus, to entrust

Debeo, debere, debui, debitus, to owe

Finis, finis, m., border

Atticus, -a, -um, Attic

Redo, reddere, redidi, redditus, to return

Incolumis, incolume, unharmed, safe

Precor, precari, precatus, to beg, entreat, pray

Servo, servare, servavi, servatus, to keep safe, protect, save

Anima, animae, f., soul, spirit

Dimidium, dimidi, n., the half

Illi robur et aes triplex

   Circa pectus erat, qui fragilem truci                 10

Commisit pelago ratem

   Primus, nec timuit praecipitem Africum

Decertantem Aquilonibus

   Nec tristis Hyadas nec rabiem Noti,

Quo non arbiter Hadriae                                   15

   Maior, tollere seu ponere volt freta.

Quem mortis timuit gradum,

   Qui sicis oculis monstra natantia,

Qui vidit mare turbidum et

   Infamis scopulos, Acroceraunia?                    20

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Robur, roboris, n., oak

Aes, aeris, n., bronze

Triplex, triplicis, adj., triple

Circa, adv. and prep. w/acc., around

Fragilis, fragile, adj., fragile

Trux, trucis, adj., rough, hard

Committo, -ere, -misi, -missus, to entrust

Pelagus, pelagi, n., the sea

Ratis, ratis, f., raft

Primus, -a,-um, first

Timeo, timere, timui, to fear

Praeceps, praecipitis, adj., headlong

Africus, -Africi, m., Southwest wind

Decerno, -ere, -crevi, -cretus, to fight it out, to contend

Aquilo, Aquilonis, m., the north wind

Tristis, triste, sad

Arbitrer, arbitri, m. spectator, witness

Tollo, -ere, sustuli, sublatus, to lift, raise

Pono, -ere, posui, positus, to put down, set, or fix

Volt = vult

Volo, velle, volui, to wish, want

Fretum, freti, n. strait, channel

Mors, mortis, f. death

Timeo, timere, timui, to fear

Gradus, gradus, m. step, pace

Siccus, -a,-um, dry

Oculus, oculi, m. eye

Monstrum, monstri, n., wonder, portent

Nato, nature, natavi, natatus, to swim

Mare, maris, n. sea

Turbidus, -a, -um, wild, disordered

Infamis, infame, notorius, infamous

Scopulus, scopuli, m. cliff, cragg, ledge

Acroceraunia, -orum, n., a rocky promontory of Epirus

Nequiquam deus abscidit

   Prudens Oceano dissociabili

Terras, sit tamen impiae

   Non tangenda rates transiliunt vada.

Audax omnia perpeti                                                     25

   Gens humana ruit per vetitum nefas.

Audax Iapeti genus

   Ignem fraude mala gentibus intulit.

Nequiquam, adv., in vain

Abscido, -ere, -cidi, -cisus, to cut off, separate, divide

Prudens, prudentis, adj., foreseeing, wise

Oceanus, Oceani, m., the great sea, sea

Dissociabilis, -e, adj., dividing

Terra, terrae, f., land

Tamen, adv., however

Impius, -a,-um, adj., wicked, shameless

Tango, -ere, tetigi, tactus, to touch

Ratis, ratis, f., raft

Transilio, -ire, transilui, ——-, to leap over, jump across

Vadum, vadi, n., shallow place, ford

Audax, audacis, adj., bold

Perpetior, perpeti, perpessus, dep., , to abide, endure

Gens, gentis, f., race

Ruo, ruere, rui, ruatus, to rush, hasten, hurry

Vetitum, vetiti, n., that which is forbidden

Nefas, n., indeclinable, something forbidden

Genus, generis, n., race

Ignis, ignis, m., fire

Fraus, fraudis, f., deceit, fraud

Infero, inferre, intuli, inlatus, to bring in

Post ignem aetheria domo

   Subductum macies et nova febrium                             30

Terris incubuit cohors,

   Semotique prius tarda necessitas

Leti corripuit gradum.

   Expertus vacuum Daedalus aera

Pennis non homini datis;                                                35

   Perrupit Acheronta Herculeus labor.

Nil mortalibus arduist;

   Caelum ipsum petimus stultitia, neque

Per nostrum patimur scelus

   Iracunda Iovem ponere fulmina.                                 40

Aetherius, -a,-um, adj., heavenly, celestial

Domus, domi, f., house

Subduco, -ere, -duxi, -ductus, to lead off, carry away, steal away

Macies, _____, abl. Macie, f. leanness, thinness

Febris, febris, f., fever

Incubo, incubare, incubui, incubitus, to settle on, brood over

Cohors, cohortis, f., crowd, multitude

Semoveo, semovere, semovi, semotus, to move apart, separate

Tardus,-a,-um, slow

Necessitas, necessitatis, f., necessity, fate

Letum, leti, n., death

Gradus, gradus, m., step, pace

Corripio, -ere, corripui, correptus, to seize, snatch up

Experior, experiri, expertus, dep., to try, test

Vacuus, -a, -um, adj., empty, clear

Penna, pennae, n., wing

Aer, aeris, acc. aera, m., air, sky, especially the lower air

Perrumpo, perrumpere, perrupi, perruptus, to break through, force a way through

Acheron, Acherontis, m., Acheron

Labor, laboris, m., effort, work

Mortalis, mortale, adj., human, mortal

Arduus, -a, -um, adj., difficult, hard

Caelum, caeli, n., heaven, the sky

Peto, petere, petivi, petitus, to seek

Stultitia, stultitiae, f., folly, foolishness

Patior, pati, passus, dep., to allow, permit

Scelus, sceleris, n., crime, sin

Iracundus, -a, -um, adj., wrathful

Pono, ponere, posui, positus, to put down, lay down

Fulmen, fulminis, n., thunderbolt

Horace Odes 1.2

May 19, 2010

II.

Iam satis terris nivis atque dirae

Grandinis misit pater et rubente

Dextera sacras iaculatus arcis

        Terruit urbem,

Terruit gentis, grave ne rediret                           5

Saeculum Pyrrhae nova monstra questae,

Omne cum Proteus pecus egit altos

        Visere montis,

Piscium et summa genus haesit ulmo,

Nota quae sedes fuerat columbis,                                  10

Et superiecto pavidae natarunt

        Aequore damnae.

Vidimus flavum Tiberim retortis

Litore Etrusco violenter undis

Ire deiectum monumenta Regis                          15

Templaque Vestae,

 Nix, nivis, f.,   snow

Dirus, dira, dirum   fearful, awful, ominous

Grando , grandinis, f.     hail

Rubens, rubentis   red, ruddy

Iaculor  , iaculari, iaculatus sum   to throw, strike

Saeculum, saeculi, n.     race, generation

Queror , queri, questus sum      to complain, lament

Monstrum, monstri, n.      omen, portent

Pecus, pectoris, n.,   flock, herd

Ago, agere, egi, actus,    to drive

Visere  Infinitive of purpose, archaic

Piscis,   piscis, m,   fish

Haereo, haerere, haesi, haesus,   to stick, cling, hold fast

Ulmus, ulmi,      f.,   oak

Columba, columbae,  f .,   dove, pigeon

Superiacio, superiacere, superieci, superiectus,   to cast over, surmount

Pavidus, pavida, pavidum   quaking, timid, fearful

Aequor, aequoris, n.,    sea

Damma, dammae, f.., deer, does

Flavus, -a, -um ,   golden yellow

Retorqueo, -ere, -si, -sus, to twist back

Etrusco (sc. Ab Etrusco)

Iliae dum se nimium querenti

Iactat ultorem, vagus et sinistra

Labitur ripa Iove non probante

Uxorius amnis                                                   20

Audiet civis acuisse ferrum,

Quo graves Persae melius perirent

Audiet pugnas vitio parentum

        Rara iuventus.

Quem vocet divum populus ruentis                    25

Imperio rebus? Prece qua fatigent

Virgines sanctae minus audientem

       Carmina Vestam?

Cui dabit partis scelus expiandi

Iuppiter? Tandem venias precamur,                   30

Nube candentis umeros amictus,

        Augur Apollo. 

Iliae . . . ultorem  tr. “while he shows himself off a too zealous avenger to complaining Ilia”

Uxorious, -a, -um,  ruled by a wife

Amnis   , amnis  , m.  a river

Vagus,  -a,  -um,  roving

Labor, labi, lapsus sum,  to glide, to slip, to flow

Acuo, acuere, acui, acutus,       to sharpen

Gravis, grave,   translate “formidable” S&L

Pugna, pugnae, f., fight, battle

Vitium  , viti, n., fault

Rarus, rara, rarum,  translate “thinned” S&L

Ruo, ruere, rui, rutus     to rush

Prex, précis, f.  prayer

Fatigo, -are, -avi,-atus, to weary

Pars, parties, f.,  part

Scelus, sceleris, n., crime

Precor, -ari, -atus sum,  to pray

Nubes, nubis, f., cloud, mist

Candeo, candere, candui, to shine, glitter

Umerus, umeri  , m., shoulder

Amicio, amicere, amictus, to cloth

Sive tu mavis, Erycina ridens,

Quam Iocus circum volat et Cupido;

Sive neglectum genus et nepotes                        35

        Respicis, auctor, 

Heu nimis longo satiate ludo,

Quem iuvat clamor galeaeque leves

Acer et Mauri peditis cruentum

        Voltus in hostem;                          40

Sive mutata iuvenem figura

Ales in terris imitaris almae

Filius Maiae, patiens vocari

        Caesaris ultor,

Malo, malle, malui         to choose, prefer

Erycina             Venus

Rideo, ridere, risi, risus  to laugh

Iocus, Ioci, m.  god of jests

Volo, volare, volavi, volatus, to fly

Genus, generis  , n., race

Nepos, nepotis , m., descendant

respicio, respicere, respexi, respectus    , to regard

Auctor, auctoris, m.      father

Heu, interj., Alas

Nimis,  adv, too much

Satio, satiare, satiavi, satiates,   to satisfy, sate

Clamor , clamoris, m.    clamor, sound

Galea, galeae, f.  helmet

Levis, leve        light

Acer,  acris,  acre,  fierce

Pes,  peditis, m., infrantry

Cruentus, -a,    -um, stained with blood

Voltus, voltus, m., countenance

Sive, conj.        Or if

Muto, mutare,   mutavi,  mutates   to change

Ales, alitis, winged

Imitor,  imitari,  imitatus sum      to imitate

Ultor, ultoris,    m., avenger

Serus in caelum redeas, diuque

Laetus intersis populo Quirini,

Neve te nostris vitiis iniquum

          Ocior aura

Tollat; hic magnos potius triumphos,

Hic ames dici pater atque princeps,

Neu sinas Medos equitare inultos

          Te duce, Caesar.

Serus, sera, serum, late

Redeo, redire, redii, reditus, to return

Intersum,  interesse, interfui,  interfuturus,           to be among

Quirinus,  Quirini,  m.    ,deified Romulus

Vitium  , viti, n., fault, defect

Iniquus, iniqua, iniquum, trans. As ‘offended’

Ocius, comp. adverb,   more swiftly

Aura, aurae, f., breeze

Tollo,  tollere,  sustuli,   sublatus,  to lift, raise up

Potius,  comp. adv., Rather

Sino, sinere,  sivi,  situs,  to allow, permit

Equito, equitare,  equitavi,   equitatus,  to ride

Inultus, -a, -um, unavenged

Horace Odes 1.1: Latin Text and Vocabulary

May 4, 2010

 

Horace Odes 1.1

 Maecenas atavis edite regibus,

O et praesidium et dulce decus meum,

Sunt quos curriculo pulverem Olympicum

Collegisse iuvat metaque fervidis

Evitata rotis palmaque nobilis                            5

Terrarum dominos evehit ad deos;

Hunc, si mobilium turba Quiritium

Certat tergeminis tollere honoribus;

Illum, si proprio condidit horreo,

Quidquid de Libycis verritur areis.                     10

Gaudentem patrios findere sarculo

Agros Attalicis condicionibus

_________________________________________________

Atavus, -i  m.,   ancestor                                  

Edo, edere, edidi, editus  to produce                            

Praesidium, praesidi, n., defense           

Dulcis, dulce, sweet

Decus, decoris  , n., honor

Curriculum, curriculi,     n., race

Pulvis, pulveris, n., dust

Colligo, colligere, collegi, collectus   to collect, to gather

Iuvo, iuvare, iuvavi, iuvatus        to please

Meta, metae, f., turning post

Fervidus, -a, -um, burning

Evito, evitare, evitavi, evitatus, to avoid

Rota, rotae, f.,  wheel

Mobilis, mobile, fickle

Eveho, evehere, evexi, evectus, to carry forth

Turba,  turbae,  f., throng

Quiris,  Quiritis, m., Roman

Certo, certare, certavi, certatus, to struggle

Tergeminus  -a   -um,    triple

Proprius  -a      -um, own

Horreum,  horrei, n., storehouse, granary

Quisquis    quicquid (quidquid),   whoever, whatever, anything  

Verro, verrere, _____, ______ to sweep

Arx,  arcis,  f.   stronghold

Findo, findere, ____, fissus       to cleave, to split

Patrius  -a  -um, ancestral

Sarculum,  sarculi, n., hoe

Attalicus, -a,     -um,     of Attalus

Condicio, condicionis    f., condition

Numquam dimoveas, ut trabe Cypria

Myrtoum pavidus nauta secet mare.

Luctantem Icariis fluctibus Africum                                15

Mercator metuens otium et oppidi

Laudat rura sui; mox reficit ratis

Quassas, indocilis pauperiem pati.

Est qui nec veteris pocula Massici

Nec partem solido demere de die                                  20

Spernit, nunc viridi membra sub arbuto

Stratus nunc ad aquae lene caput sacrae.

Multos castra iuvant et lituo tubae

Permixtus sonitus bellaque matribus

Detestata. Manet sub Iove frigido                                  25

_____________________________________

Dimoveo, dimovere, dimovi, dimotus  to part, divide

Trabs,  trabis,   f.   beam, raft, ship

Cyprius –a –um Cyprian

Pavidus –a –um   fearful

Seco, secare, secui, sectus  to cut, cleave, traverse

Luctans, luctantis   struggling

Africus , -i  m.     southwest wind

Metuo, metuere, metui, ——      to fear

Otium, oti, n   leisure

Rus, ruris, n.   country, lands, fields

Reficio, reficere, refeci, refectus   to reconstruct, to repair

Quatio, quatere, —–, quassus    to shake

Indocilis, indocile   not to be taught

Patior, pati, passus sum   to endure

Vetus, veteris   old

Poculum, poculi, n.   cup

Solidus –a –um   whole

Demo, demere, dempsi, demptus   to withdraw, subtract

Viridis, viride    green

Arbutus, arbuti, f.   wild strawberry tree

Sterno, sternere, stravi, stratus   to stretch out

Lenis, lene        gentle

Iuvo, iuvare, iuvi, iutus   to please, delight

Litus, litui, m.      curved trumpet, clarion

Permisceo, permiscere, permiscui, permixtus        to mix together

Sonitus, sonitus, m.   sound, din

Detestor, detestari, detestatus sum   to curse, abominate

Sub Iove frigido            “under a cold sky”

Venator  tenerae coniugis immemor

Seu visast catulis cerva fidelibus,

Seu rupit teretes Marsus aper plagas.

Me doctarum hederae praemia frontium

Dis miscent superis, me gelidum nemus              30

Nympharumque leves cum Satyris chori

Secernunt populo, si neque tibias

Euterpe cohibet nec Polyphymnia

Lesboum refugit tendere barbiton.

Quod si me lyricis vatibus inseris,                                  35

Sublimi feriam sidera vertice.

_______________________________________________

Venator, venatoris, m.   hunter

Tener – a  -um,  tender

Immemor, immemoris      forgetful

Catulus, catuli, m.   puppy

Cerva, cervae, f.   hind, deer

Rumpo, rumpere, rupi, ruptus       to tear, burst

Aper, apri, m   boar

Teres,   teretis   rounded, smooth

Plaga, plagae, f.   hunting-net

Doctus -a  -um   learned, skilled

Hedera, hederae, f.   ivy

Praemium, praemi, n.    privilege, reward

Frons, frontis, f.   forehead, face

Dis, ditis, m.     deity

Misceo, miscere, miscui, mixtus    to mingle, mix

Gelidus –a –um   icy

Nemus , nemoris, n.      grove

Chorus, chori,   m.,       dance

Secerno, secernere, secrevi, secretus    to separate, distinguish

Tibia,    tibiae,   f.   flute

Cohibeo, cohibere, cohibui   to restrain

Polyphymnia,    -ae,  f.  one of the Muses

Lesbous –a –um   of Lesbos

Refugio, refugere, refugi            to flee from, to shun

Barbitos, -i       m.        lyre

Vates,  vatis,    m/f   poet

Insero, inserere, inserui, insertus   to introduce, insert

Ferio, ferire, —-, —–    to strike, knock

Sublimis, sublime   high, uplifted

Vertex, verticis, m.       top, peak, crown